WiFi i 92an

Nu är WiFi installerat i lokal 92. Uppgifter för att ansluta sig finns på en garderoben till vänster innanför entrén.

SPOLNING AV KÖKSAVLOPPEN

Föreningen har beställt spolning av köksavloppen för att undvika framtida vattenskador. Firman som kommer utföra detta är Spolarna Göteborg AB.
Det innebär att Spolarna behöver in i alla lägenheter under november månad.
Spolarna kommer själva lappa upp i varje brevlåda 2 veckor
innan de ska in i lägenheten.
Det är viktigt att du som lägenhetsinnehavare ger Spolarna
tillträde till lägenheten.
Kan du inte vara hemma på utsatt tid
måste du därför lägga din nyckel i tuben ilägenhetsdörren.
För att underlätta för Spolarna vill vi be er att tömma skåpet
under diskhon innan.
Vi kommer behöva spola alla lägenheter utan
undantag och återbesök kan komma att debiteras dig som lägenhetsinnehavare.

Digitala dokument

Nu ligger det för tillfället fyra stycken dokument för nedladdning under Medlem.Info -> Nedladdningsbara dokument. 

Detta för att underlätta för er medlemmar att kunna tillgå dokumenten när som helst.

Senast HK-nytt finns nu också att tillgå.

Manipulera med el-uttagen/timers i garagen

Styrelsen påminner om att det är strängt förbjudet att manipulera eluttagen samt timers i garagen, till exempel för att få tiduret att ständigt vara inkopplat. Vi har uppmärksammat att detta har gjorts på vissa garage och nu säger vi ifrån vänligt men bestämt att ta bort manipulationen innan besiktning av garagen utförs.