WiFi i 92an

Nu är WiFi installerat i lokal 92. Uppgifter för att ansluta sig finns på en garderoben till vänster innanför entrén.